Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Als ondernemer wilt u de vruchten van uw harde werk ook veilig stellen in de toekomst. Via ons netwerk van partners bieden wij een transparant en toegangkelijk beheer van uw vermogen aan.

Met een lage kost een redelijk rendement garanderen, dat is ons uitgangspunt. Tomik speelt een actieve rol als waakhond over uw middelen. Risico hoort bij ondernemerschap, maar met duidelijke afspraken en een goed financieel plan kunnen we op een veilige en strategische manier uw vermogen verzekeren voor de toekomst.

Ook voor uw opvolging en voor na uw overlijden zetten we de bakens uit voor een vlotte successieplanning.

Hoe gaan we te werk?

Alles start met een scan van uw hele vermogen gevolgd door een analyse van alle opties voor uw financiële ruimte. Daarna gaan we op zoek naar de juiste investeringen, zetten uw gewenste inkomsten in kaart en maken samen met u een masterplan dat u op de goede weg zet. Van daaruit doen we op regelmatige basis een follow-up en kijken we waar men kan maximaliseren of waar aanpassingen nodig zijn in functie van uw nieuwe behoeften.